Prawo i postępowanie karne

Prawo i postępowanie karne to dziedziny prawa, które regulują przepisy dotyczące czynów karalnych i sposobu ich ścigania przez organy wymiaru sprawiedliwości.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Sandra Ceholnik-Sperber może pomóc między innymi w następujących przypadkach:

Reprezentacji osób pokrzywdzonych:
1. Złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.
2. Udział w czynnościach postępowania przygotowawczego.
3. Prywatny akt oskarżenia.
4. Subsydiarny akt oskarżenia.
5. Reprezentacja oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym.
6. Egzekucja zasądzonych należności.

Reprezentacji osób podejrzanych/oskarżonych
1. Udział w postępowaniu przygotowawczym.
2. Zażalenia na czynności postępowania przygotowawczego.
3. Reprezentacja Oskarżonego przed Sądem.
4. Apelacja.
5. Kasacja.

Reprezentacji osób skazanych:
1. Wyroki łączne.
2. Odroczenie wykonania kary,
3. Warunkowe przedterminowe zwolnienie
4. Przerwy w wykonaniu kary.
5. Wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego.
6. Wnioski o rozłożenie grzywny na raty.
7. Umorzenie grzywny.

Adwokat ma obowiązek zapewnić skuteczną obronę swojego klienta, zgodnie z zasadami etycznymi i profesjonalnymi standardami.

Dane kancelarii

Kancelaria Adwokacka
Sandra Ceholnik-Sperber
ul. Mickiewicza 26/1
73-110 Stargard
NIP: 2530244515
REGON: 525863424

Kontakt

Email: sandra.sperber@adwokatura.pl
Telefon: +48 518 925 827

Konto bankowe

mBank
37 1140 2004 0000 3002 8395 0028

Napisz do nas

Lokalizacja