Prawo medyczne i błędy lekarskie

Prawo medyczne to dziedzina prawa, która dotyczy regulacji i zasad dotyczących opieki zdrowotnej, praktyki lekarskiej oraz praw pacjentów.

Prawo medyczne obejmuje prawa pacjentów, które gwarantują im dostęp do bezpiecznej, rzetelnej i odpowiedniej opieki zdrowotnej. Prawa pacjenta mogą obejmować prawo do informacji, zgody na leczenie, poufności informacji medycznych, wyboru lekarza, odmowy leczenia i prawo do odszkodowania w przypadku błędów medycznych.

Błędy medyczne to działania lub zaniedbania personelu medycznego, które prowadzą do szkody dla pacjenta. Mogą obejmować błędy w diagnozie, nieodpowiednie leczenie, nieprawidłowe przepisanie leków, niedostateczną staranność w udzielaniu opieki medycznej, opóźnienia w udzieleniu pomocy medycznej, a także inne zaniedbania.

Pacjent poszkodowany przez błąd lekarski może podjąć kroki prawne w celu dochodzenia swoich roszczeń. Reprezentacja przez Adwokat Sandrę Ceholnik-Sperber może obejmować złożenie pozwu cywilnego przeciwko ubezpieczycielowi, lekarzowi lub instytucji medycznej. W trakcie postępowania, strony przedstawiają dowody, opinie biegłych oraz argumentują swoje stanowiska przed Sądem.

Adwokat Sandra Ceholnik-Sperber specjalizująca się w prawie medycznym może reprezentować pacjentów w sprawach związanych z błędami lekarskimi. Będzie oceniała sytuację pacjenta, analizowała dowody, przygotowywała dokumentację, reprezentowała pacjenta w procesie sądowym oraz dążył do uzyskania satysfakcjonującego dla Klienta wyroku.

Dane kancelarii

Kancelaria Adwokacka
Sandra Ceholnik-Sperber
ul. Mickiewicza 26/1
73-110 Stargard
NIP: 2530244515
REGON: 525863424

Kontakt

Email: sandra.sperber@adwokatura.pl
Telefon: +48 518 925 827

Konto bankowe

mBank
37 1140 2004 0000 3002 8395 0028

Napisz do nas

Lokalizacja