Prawo nieruchomości

Oferta Kancelarii Adwokackiej Sandry Ceholnik-Sperber w zakresie prawa nieruchomości ma na celu rozstrzygnięcie sporów związanych z prawami do nieruchomości lub innymi kwestiami dotyczącymi nieruchomości. Może obejmować sprawy takie jak prawa własności, użytkowania, najmu, dzierżawy, hipoteki, służebności, eksmisje, roszczenia o odszkodowanie związane z nieruchomościami oraz wiele innych.

Oto kilka przykładów usług, które Kancelaria Adwokacka Adwokat Sandry Ceholnik-Sperber świadczy w tym obszarze:

1. Doradztwo w zakresie nabycia oraz zbycia nieruchomości.
2. Zasiedzenie.
3. Zniesienie współwłasności.
4. Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.
5. Sporządzania projektów umów najmu lub dzierżawy, a także negocjowanie zadłużenia wynikającego z tych umów,
6. Analizy i sporządzania umów deweloperskich.

Dane kancelarii

Kancelaria Adwokacka
Sandra Ceholnik-Sperber
ul. Mickiewicza 26/1
73-110 Stargard
NIP: 2530244515
REGON: 525863424

Kontakt

Email: sandra.sperber@adwokatura.pl
Telefon: +48 518 925 827

Konto bankowe

mBank
37 1140 2004 0000 3002 8395 0028

Napisz do nas

Lokalizacja