Prawo i postępowanie cywilne

Prawo i postępowanie cywilne to dziedziny prawa, które dotyczą rozstrzygania sporów między osobami fizycznymi, firmami lub instytucjami.
Oferta kancelarii adwokackiej w zakresie postępowania cywilnego może być różnorodna i obejmować wiele usług związanych z rozwiązywaniem sporów cywilnych. Oto kilka przykładów usług, które Kancelaria Adwokacka Adwokat Sandra Ceholnik-Sperber świadczy w tym obszarze:

1. Reprezentacja w sporach cywilnych: Przygotowywanie pozwu, odpowiedzi na pozew, pism procesowych, ochrona praw i interesów klienta oraz dążenie do korzystnego rozstrzygnięcia sporu.

2. Porady prawne i analiza dokumentów: udzielanie Klientowi porad prawnych w zakresie spraw cywilnych. Analiza dokumentów, umów, kontraktów oraz inne materiały związane z daną sprawą. Pomoc w zrozumieniu konsekwencji prawnych i możliwości w danej sprawie.

3. Mediacje i negocjacje: Adwokat Sandra Ceholnik-Sperber reprezentuje Klienta w mediacjach lub negocjacjach, które mają na celu osiągnięcie porozumienia między stronami sporu cywilnego.

4. Egzekucja wyroków i postanowień: Pomoc w egzekucji wyroków sądowych lub postanowień, które zostały wydane na korzyść Klienta. Kancelaria Adwokacka Adwokat Sandra Ceholnik-Sperber będzie monitorowała proces egzekucji, zgłaszała odpowiednie żądania i działała w celu zabezpieczenia praw Klienta.

Dane kancelarii

Kancelaria Adwokacka
Sandra Ceholnik-Sperber
ul. Mickiewicza 26/1
73-110 Stargard
NIP: 2530244515
REGON: 525863424

Kontakt

Email: sandra.sperber@adwokatura.pl
Telefon: +48 518 925 827

Konto bankowe

mBank
37 1140 2004 0000 3002 8395 0028

Napisz do nas

Lokalizacja